Eko baza JUG - Vlasotince

Dobrodošli na naš oficijelni web portal


         Екологија као наука представља саставни део активности владиних и невладиних организација и удружења грађана, кроз њихово деловање по природи посла или  опредељењу организација које  еколошке активности спроводе по својим програмима рада.

          Деловање невладиних организација и удружења грађана је, у ствари, последица недовољног ангажовања државних  институција и правосудних органа. Чињеница је да су законска регулатива и други прописи у знатном заостајању за догађајима  у нашој животној средини,  те то доводи до појачаног ангажовања појединаца и група у организованом начину деловања на пољу заштите животне средине.

          Деловање невладиних организација и удружења грађана је, у ствари, последица недовољног ангажовања државних  институција и правосудних органа. Чињеница је да су законска регулатива и други прописи у знатном заостајању за догађајима  у нашој животној средини,  те то доводи до појачаног ангажовања појединаца и група у организованом начину деловања на пољу заштите животне средине.
          Недовољна еколошка  едукација укупнопг становништва такође доприноси убрзаном  уништавању животне средине, што иде на руку бројним појединцима који виде лаку зараду у експлоатацији преосталих природних ресурса, често пута уз сагласности неодговорних  службеника  из државних институција.
Укупно стање на подручју Србије и Црне Горе не одудара од изнетих констатација, уз часне изузетке који су малобројни. Проблеми на подручју општине Власотинце, како на пољу уништавања ресурса, тако и у области водоснабдевања и одлагања комуналног отпада, довели су до тога да се  1989. године грађани Власоитинца јавно окупе и затраже од надлежних органа да реше питање водоснабдевања и заштите слива Власине. То је био и   ПРВИ ЕКОЛОШКИ ПРОТЕСТ У ИСТОРИЈИ ВЛАСОТИНЦА И НА ШИРЕМ ПРОСТОРУ ЈУГА СРБИЈЕ.
          Еколшка свест грађана Власотинца и околине  наступила је организовано и јединствено. Резултат је изградња нове фабрике воде.
          После ових догађаја еколошким проблемима прилазило се храбрије и са чврстим захтевима за решавањем без одлагања. Због  бирократског односа локалне самоуправе и надлежних инспекција, указала се потреба за  наставком организованог деловања, па је у Власотинцу формиран  ОДБОР ЗА ЕКОЛОГИЈУ ПРИ МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ. Активности одбора су биле ограничаване  притисцима из власти, па је  после пар година, на Збору грађана,  формиран  ГРАДСКИ ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ СЛИВА ВЛАСИНЕ. Ударна акција активиста из Одбора било је спречавање упуштања отпадних вода са Власинског језера преко објекта БИОДИСКОВА испод бране.
         Објекат је, иначе, дивља градања без икаквих сагласности надлежних министарстава. Донето је решење о обустави свих  радова на овом објекту, који и данас  нема употребну дозволу од 1986. године.
          Деловање Одбора је дало одређене  резултате, али се осетила потреба за  проширивањем активности ван граница општине, због евидентних проблема на сливу Власине и Власинском  језеру. Једна од  запаженијих акција одбора било је организовање ПРВЕ ЕКО РЕГАТЕ ЧАМЦИМА НА ВЕСЛА ОД ВЛАСОТИНЦА ДО ДУНАВА, 1996. године, као и ПРОТЕСТНИ ЕКОЛОШКИ МИТИНГ и бројне еколошке трибине. ЕКО РЕГАТУ ПРОПРАТИЛИ СУ И ЛОКАЛНИ И ДРЖАВНИ МЕДИЈИ, као и штампа.
          Како је еколошко образовање нужна потреба,  која се мора примењивати од најранијих дана код деце предшколског узраста, кроз прикладне активности у предшколским установама, у Власотинцу је одабран Иницијативни одбор за   формирање ЕКО БАЗЕ "ЈУГ", као удружења грађана, која ће поред редовних активности на пољу заштите животне средине посебну пажњу посветити едукацији младих преко еколошких  кампова и акција у природи.. Настављајући активности које је иницирао Градски одбор за заштиту слива Власине, Еко база "ЈУГ" постала је једна од најпознатијих еколошких организуација  у земљи и иностранству.  Као таква, добила је ПРИЗНАЊЕ "МАСЛИНОВА ГРАНА" ОД ЕКОЛОШКОГ  МАГАЗИНА "ЧЕКАЈУЋИ ВЕТАР" ДРУГОГ ПРОГРАМА РАДИО БЕОГРАДА,  ЗАХВАЛНИЦУ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА ПОМОЋ У ЧИШЋЕЊУ ЈЕЗЕРА ЋЕЛИЈЕ, ПРИЗНАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ "СТЕФАН-ДУШАН СИЛНИ" ИЗ КРАЉЕВА И ДР. При  уручивању "Маслинове гране" у Ботаничкој башти  тадашњи директор  Завода за заштиту природе Србије је изјавио: "Да не построје Власински вукови требало би их измислити", што само за себе довољно говори.
          Од државних институција добили смо писане  подршке и захвалност на ангажовању у заштити животне средине као и позив на даљу сарадњу.
          Еко база "ЈУГ" броји преко 160 чланова. Од тога је један члан из Швајцарске а један из Сирије. Окупљање чланства је отежано због недостатка просторија за рад и простора за чување  опреме и пловила. Због тога се ударне активности одвијају на Власинском језеру и поред реке Власине у самом граду. Главне акције  води група "Власински вукови", који су своје звање стекли учешћем на регатама од Власотинца до Дунава. Представници Еко базе  заступају интертесе грађана Власотинца ,  југа Србије и шире у Сталној конференцији градова и општина Србије и Црне Горе, у Републичкој привредној комори за Јужноморавски регион, у сарадњи са државним институцијама, посебно са Заводом за заштиту природе Србије, на разним симпозијумима и скуповима локалног и међународног значаја.
          На позив Канцеларије ОЕБС у  Београду, представник  Еко базе активно је учествовао у доношењу докумената везаних за прикључење Србије и Црне Горе Европској унији. На познатој  еколошкој трибини "ЕКОИСТ" која се сваке године одржава у Сокобањи, представници Еко базе активно су учествовали у раду као коаутори, а једном са стручним радом " Еколошки проблеми на реци Власини и Власинском језеру". Свој допринос Еко база "ЈУГ" је дала и код усвајања предлога за Нови закон о заштити животне средине, као и при поновном формирању Министарства екологије.
          Поред низа активности, од којих неке  случајно неће бити поменуте, Еко база по свом Програму рада посебно реализје задатке од конкретног утицаја на животну средину на ширим  просторима југа Србије. У тим  активностима добија пуну подршку других еколошких организација и великог броја грађана. Више пута организоване  су заједничке конференције за штампу, а државним институцијама достављана заједничка писма и апели.
          О  свим активностима Еко базе "ЈУГ" редовно извештавају електронски и штампани медији локалног и државног нивоа. Више пута  су били организовани ТВ дуели на Другом програму РТС и на Телевизији Лесковац, као и преко таласа Радио Београда и Радио Ниша, поводом уништавања букових шума и деловања шумске мафије.
          До сада изведене акције које су дале своје позитивне резултате су:
              - Забрана употребе биодискова на Власинском језеру и упуштање отпадних вода у корито реке Власине;
              - Еко регате чамцима на весла од Власотинца до Дунава;
             - Забрана изградње фабрике бентонита код Батуловца, због штетног утицаја на пољопривреду и здравље грађана;
              -  Забрана уништавања пловећих тресетних острва на Власинском језеру;
              - Забрана постављања антене за мобилну телефонију у центру
 града, због штетног зрачења,
               - Забрана  уништавања споменика у Порти власотиначке цркве, уз инсисртирање да Владика нишки Иринеј повуче свој благослов за уклањање споменика;
               - Забрана изградње пиваре на изворима реке Бистрице:
               -  Оганизовање више еко кампова на Власинком језеру  са чишћењем обала и пловећих острва од пластике и другог отпада;
               - Обезбеђенма опрема за Еко камп уз помоћ америчке организације ЦХФ;
               - Организовање игара на води реке Власине и друге манифестације;
               - Чишћење обала локалног језера у току летње сезоне;
               - Чишћење корита реке Власине од пластике и другог отпада на релацији Манастириште -Власотинце;
               - Сарадња са Једриличарским клубом из Ниша и помоћ око организације такмичења на Облачинском језеру;
               - Помоћ у формирању једриличарског клуба "Св. Никола" из Власотинца;
               - Организација Међународне једриличарске регате у класи "ОПТИМИСТ" на Власинском језеру;
               -  Сарадња са асоцијацијом спортских риболоваца и заједнички надзор на водама југа Србије;
               - Организована посета  два министра екологије на Власинском језеру и у Власотинцу: др Павла Тодоровића и др Бранислава Блажића
               - Издејствована Одлука  о претходној заштити Власинског језера и вршење надзора по истој одлуци;
               - Организовали заједничку акцију на Власинскоим језеру са ронилачким клубом из Панчева и Регата  клубом из Крушевца;
               - Стална сарадња са медијским кућама ради информисања јавности о стању на терену и предузетим мерама на заштити животне средине;
               - Покретање кампање за смену сада бивше министарке Анђелке Миохајлов, као и директора Завова за заштиту природе Србије и неких директора у ЈП "Србијашуме";
               - У току 2005. год. настављене активности на прикупљању података око издавања сагласности за флашионице воде у Преслапу, СО Црна Трава и у селу Стол, СО Бабушница.Сагласности су издате незаконито те су у току припреме за покретање кривичних тужби против Дирекције за воде и Управе за заштиту животне средине, што је СО Сурдулица већ учинилка због крађе три извора на њеној територији.
              - Поднете  тужбе Врховном суду Србије Против наведених институција, којима се прикључио Водовод "Нерезине" и 13 месних заједница наше општине, осим МЗ "Центар" из Власотинца;
                 - Протеклих дана активно укључење у такмичење на Власини - Вађење крста на Богојављење.
          Предстоје преговори са локалном самоуправом око заједничког деловања на решавању насталих проблема, а посебно на пројекту развоја туризма на нашем подручју на теренима Букове Главе, где постоје услови и за зимски туризам.
         Предстоје припреме за Десетогодишњицу ЕКО РЕГАТЕ, са организовањем активности са сарадницима из Крушевца, Краљева, Трстеника и Ниша на извођењу заједничке регате крајем јула 2006. год. Предстоје преговори са Општином Власотинце око организовања Еко кампа на Власинском језеру.


                                                        ПРЕДСЕДНИК УО ЕКО БАЗЕ "ЈУГ"
                                                                      Мирослав Краинчанић

                      logo eko baze